فونت ها

 39007-O1X5HM

فونت ها

با سلام این بخش برای افرادی هست که از قالب های وردپرس داغ در مارکت استفاده میکنند

 

B Arabics Style

B Arash

B Aria

B Arshia

B Aseman Italic

B Aseman

B Badkonak

B Badr Bold

B Badr

B Baran Italic

B Baran Outline Italic

B Baran Outline

B Baran

B Bardiya Bold

B Bardiya

B Cheshmeh Bold

B Cheshmeh

B Chini

B Compset Bold

B Compset

B Davat

B Elham

B Elm Bold

B Elm Italic

B Elm

B Esfehan Bold

B Fantezy

B Farnaz

B Ferdosi

B Haleh Bold

B Haleh

B Hamid

B Helal

B Homa

B Jadid Bold

B Jalal Bold

B Jalal

B Johar

B Kaj

B Kamran Bold

B Kamran Outline

B Kamran

B Karim Bold

B Karim

B Kaveh

B Kidnap

B Koodak Bold

B Koodak Outline

B Kourosh

B Lotus Bold

B Lotus

B Mah

B Mahsa

B Majid Shadow

B Mashhad Bold Italic

B Mashhad Bold

B Mashhad Italic

B Mashhad

B Masjed

B Medad

B Mehr Bold

B Mitra Bold

B Mitra

B Moj

B Morvarid

B Narenj

B Narm

B Nasim Bold

B Nazanin Bold

B Nazanin Outline

B Nazanin

B Niki Bold

B Niki Border Italic

B Niki Outline Italic

B Niki Outline

B Niki Shadow Italic

B Niki Shadow

B Nikoo Italic

B Nikoo

B Paatch Bold

B Paatch

B Rose

B Roya Bold

B Roya

B Sahar

B Sahra

B Sara

B Sepideh Outline

B Sepideh

B Setareh Bold

B Setareh

B Shadi

B Shiraz Italic

B Shiraz

B Siavash

B Sina Bold

B Sooreh Bold

B Sooreh

B Sorkhpust

B Tabssom

B Tanab

B Tawfig Outline

B Tehran Italic

B Tehran

B Tir

B Titr Bold

B Traffic Bold

B Traffic

B Vahid Bold

B Vosta Italic

B Vosta

B Yagut Bold

B Yagut

B Yas Bold

B Yas

B Yekan

B Zaman

B Zar Bold

B Zar

B Ziba

تمامی حقوق برای وردپرس داغ محفوظ است